سکشنال
دراین باره


wcwwc


wcdwcsdca


موتور


موتور درب های سکشنال از  اهمیت بسیار زیادی برخوردارند و علت آن این است که سکشنال ها به نسبت درب های کرکره ای و لولایی دارای تکنولوژی جدید تری هستند و کمپانی های سطح متوسط هنوز قادر به تولید و کپی برداری با کیفیت مناسب و همتراز کمپانی های اروپایی نیستند .لذا پیشنهاد می شود در این مورد از درب های پارکینگی فعلا فقط از محصولات اروپایی استفاده گردد.
چرا دژاک؟

راهنمای تصمیم گیری
امکانات ویژه