راهبند های بازویی
این راهبند بهترین محصول تولید شده در دنیای امروز است. در واقع راهبند 680 فک تمام پیشرفت های بشری را در بستر تولید راهبند...

راهبند هیدرو لیک فک 615 ارزان ترین محصول راهبند این کمپانی است .


راهبند فک FAAC مدل 640 هیدرولیک مناسب برای مکان های پرتردد با ورودی های عریض است.

راهبند فک FAAC 620 نمونه ای بی نظیر از راهبندهای هیدرولیک FAAC است که برای مکتن های بسیار پرتردد و متصل خورویی مناسب است...