موتور
این اپراتور دارای 1000 نیوتن قدرت است . که توسط کمپانی فک